Vi kan utveckla och öka värdet i ditt projekt.

Alltid i början av ett projekt strävar vi efter att identifiera element som möjliggör ett optimalt utnyttjande av utrymmen, ökar byggnadskapaciteten och främjar synergieffekter för att maximera värdet.

Projekt- och markutveckling

Att utveckla fastigheter är idag en komplex uppgift. Det är en mängd olika krav som måste uppfyllas för bland annat social- och miljömässig hållbarhet samt ekonomisk genomförbarhet. Därför behöver noggranna värderingar och analyser göras för att hitta vägen framåt.

Bild: Fastighetsutveckling är en komplex uppgift med en mängd olika krav som måste uppfyllas.

Konsten att skapa ett framgångsrikt projekt.

Bergsryggen har stor erfarenhet av att skapa och leda mark- och utvecklingsprojekt. 

Vi vet att det krävs god planering och analys men också en mix av design, funktion och ekonomi som gör att ett projekt blir framgångsrikt. Vi har som mål att underlätta för kunden i övergången från koncept till färdigställande, från presentation av strategin till att skapa och utforma detaljerade planer och förslag.

Av erfarenhet vet vi att ju tidigare vi är med desto större värde kan vi skapa i ett projekt.

Med Bergsryggen kan du som fastighetsägare och byggherre maximera den långsiktiga avkastningen, få nytt proaktivt förhållningssätt och en större förmåga att anpassa din fastighet till förändrade marknadsförhållanden.

Jag tror på att värdera, analysera och vara både självkritisk och förändringsbenägen. Har man det som grund leder det till förbättringar och produktionsvärden i projektet.

Kenneth Öholm