Passion är grunden för framgångsrika projekt.

Vi kan hantera hela utvecklings- och byggprocessen, från idé till genomförande. Vi är en förlängning av er egen organisation och ser alltid till både ert och projektets bästa.

Projektledning

Bergsryggen förser dig med kunskap och förmåga att kontrollera helheten för en effektiv  projektledning och ett framgångsrikt projekt. Genom att anlita oss som partner får du  projektledning med stor kunskap om byggprocessens alla skeden och en organisation som kan leverera ett resultatet utifrån de förutbestämda målen i fråga om design, funktion och ekonomi.

Bild: Välorganiserat byggprojekt ger kontrollerat resultat.

Vi tar ansvar för resultat och mål.

Bergsryggen är en van partner som tar ansvar. Ofta agerar vi som representant för våra kunder och hanterar allt tillhörande pappersarbete för att se till att entreprenören utför sitt arbete enligt högsta standard och i enlighet med alla fördefinierade krav.

Dagligen underlättar vi möten, övervakar planeringsprocessen, förvaltar ekonomi, anskaffar resurser och håller kontakten med externa intressenter. Våra arbetsmetoder säkerställer att ett projekt följer alla högt uppsatta tids- och kostnadskrav och att alla relevanta bestämmelser efterlevs under hela byggperioden.

Som partner garanterar vi att alla nödvändiga anmälningar lämnas in till relevanta myndigheter och att en säker arbetsmiljö upprätthålls på arbetsplatsen.

Bergsryggen - ett ungt företag med en kraftfull kompetent organisation.

Bergsryggen är visserligen på pappret ett ungt företag med den stora skillnaden att  organisationen har en lång och omfattande erfarenhet och kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen. Med oss som partner kan du känna dig trygg med att nå dina projektets uppsatta mål och resultat.

Vi har resurser inom projekt- och byggledning och vi arbetar med både traditionella genomförandeformer och med Construction Management.

Vårt erbjudande omfattar enskilda tjänster som projektledning, planerings-, och byggledning, samordning samt beräkningar. Dessutom erbjuder vi specialiserade funktioner, inklusive riskanalys, arbetsmiljösamordning och kontrollansvar i enlighet med PBL och miljöbestämmelser.

Det finns bättre lösningar och vi har kompetensen att ta fram dessa men det är framförallt när vi har samsyn och tror på samma saker som projekten kan bli bättre.

Johan Bertilsson