Rätt pris och hög kvalitet på kortare tid

Det är några av fördelarna med Construction Management, där Bergsryggen går in och stärker byggherrens organisation som projektledare på delad entreprenad.

Construction Management (CM)

Projektledning genom delad entreprenad ger fördelarna med rätt pris, ökad anpassningsförmåga, kortare byggtid och högre kvalitet. Upptäck fördelarna med att utnyttja Bergsryggens omfattande erfarenhet inom detta område.
Bild: Fastighetsutveckling är en komplex uppgift med en mängd olika krav som måste uppfyllas.

Projekt på delad entreprenad

Bergsryggen har arbetat med Construction Management sedan 90-talet och har idag stor erfarenhet inom området. Kort beskrivet är CM är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Projekt på delad entreprenad ger en rad olika fördelar t.ex. lägre priser, ökad flexibilitet, kortare byggtider och bättre kvalitet.

Så inför du CM i din organisation

Att implementera CM i ditt projekt och organisation är enkelt. Både projektering och produktion kan vara igång utan avbrott samtidigt som din organisation förstärks med rätt kompetenser som successivt tar över arbetet med att planera, organisera, leda och samordna hela arbetet. Din organisation får avlastning och förstärks med rätt kompetenser. Enkelt uttryckt blir Bergsryggen som en förlängning av din organisation.

Vi har resurser att utföra CM-uppdrag inom både den privata och offentliga sektorn. Bland våra cm-projekt finns kontor, köpcentra, industri, bostäder, skolor, äldreboenden m.fl.

Jag är helt övertygad om att det går att ta fram andra lösningar med hög kvalitet, på kortare tid och till rätt pris om vi engagerar oss lite mer i branschen och passionerat går in i våra roller och funktioner.

Johan Bertilsson